!یه حرفی مونده رو دلم

 
امروز روز انزجار است!
نویسنده : صدرا - ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۳
 

امروز روز اعلام انزجار است از حکومتی که مامورانش در روز عید غدیر

بی شرمانه سیلی بر گوش یک دختر سید (میر حسین موسوی) که

تنها جرمش این است که به دیدن پدرش رفته بود می زنند. 

امروز روز انزجار است از حکومتی که وزیر اطلاعاتش وعده آزادی زندانی

سیاسی را در عید غدیر می دهد اما روز عید زندانی سیاسی شکنجه

می کند.

امروز روز انزجار است از حکومتی که روزی با افتخار قتل های زنجیره

ای رقم می زند و سعید امامی هایش را قهرمان قصه ها می کند.

امروز روز انزجار است از حکومتی که مداحانش برای آن نسخه

می پیچند.

امروز روز انزجار است از حکومتی که در تسویه حساب های سیاسی

دوستان سابق را حصر خانگی می کند.

امروز روز انزجار است از حکومتی که دانشجویش را 4 سال بدون تماس

تلفنی زندانی می کند اما به قاچاقچی مواد مخدرش حکم عفو

می دهد.

امروز روز انزجار است از حکومتی که دانشجویانش را ستاره دار

 می کند.

امروز روز انزجار است از حکومتی که به جرم بهایی بودن جوانانش را از

تحصیل محروم می کند.

امروز روز انزجار است از حکومتی که با گشت ارشادش دختران را در

خیابان جلوی چشم همسر کتک می زند.

امروز روز انزجار است از حکومتی که مجلسش حتی در انتخاب وزرا

اختیار ندارد.

امروز روز انزجار است از حکومتی که احمدی نژاد ها را رییس جمهور

می کند و از او حمایت می کند اما خراب کاری های او را گردن

نمی گیرد.

امروز روز انزجار است از حکومتی که نفت خود را با برنج دانه بلند هندی

و گل سر چینی معاوضه می کند.

امروز روز انزجار از حکومتی است که با این همه منابع غنی مردمش را

بیش از پیش فقیر می کند.

امروز روز انزجار از حکومتی است که مجلس و دولتش ما رو  فریب

می دهند و آب و گاز و برق را گران می کنند تا پول یارانه مردم را در

بیاورند.

امروز روز انزجار است از شعبان بی مخ هایی که آن کودتای ننگین را

رقم زدند تا بعد از آن طعم آزادی را نچشیم.

امروز روز انزجار است از افرادی که جوانان را بعد از روشن کردن شمع

برای قربانیان 11 سپتامبر سوسول نامیدند! و امروزه کشته و مرده

رابطه با آمریکا شده اند.

امروز روز انزجار است از حکومتی که وبلاگ نویس هایی چون ستار

بهشتی را می کشد.

امروز روز انزجار است از حکومتی که ندا آقا سلطان ها را فدا می کند

تا چند سالی بیشتر بر ما حکومت کند.

امروز روز انزجار است از حکومتی که زندان اوین و کهریزک و رجایی

شهر و ... دارد.

امروز روز انزجار است از حکومتی که به نام اسلام 35 سال است بر

سر من و تو می زند.

امروز روز انزجار از حکومتی است که بیش از هر کشوری اعدام دارد.

امروز روز انزجار از حکومتی است که به خاطر قطع 4 تا کانال ماهواره جان

شهروندان خود را به خطر می اندازد.

 

امروز روز انزجار از افرادی است که برای پست و مقام چشم را بر

واقعیت می بندند.

امروز روز انزجار از کسانی است که با افتخار سال هاست دست

بوسی می کنند.

امروز روز انزجار از من است که روزی امید به اصلاح این حکومت

داشتم.

خداحافظ !!